Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP
Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Katarzyna Badowska
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr Barbara Stelingowska
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Facebook