Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Jolanta Kociuba, prof. UMCS
Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społ., Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agata Skała
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agata Kusto
Zakład Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Anna Tryksza
Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Tymura
Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Rafał Wawer
Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook