17 października 2019 r. – 9 kwietnia 2020 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 24 kwietnia 2020 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
8 maja 2020 r.V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”
• do 17 maja 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2020 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 17 maja 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Facebook