Sprawozdanie z przebiegu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”

13 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W obradach wzięło udział około 70 uczestników z całej Polski.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, z Zakładu Resocjalizacji, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W wystąpieniu pt. „O miłości rodzica wobec dziecka” dokonała refleksji na temat dojrzałej miłości rodzica wobec dziecka. Pani Profesor analizowała zarówno powiązania miłości rodzicielskiej z innymi wartościami, jak i metodami wychowawczymi i sposobami komunikacji w rodzinie. Po wystąpieniu miała miejsce wciągająca dyskusja, a żadne z pytań zadanych przez słuchaczy nie pozostało bez odpowiedzi.Po zakończeniu obrad plenarnych przyszedł czas na wystąpienia uczestników. Wygłoszone prace skupiały się zarówno na próbach zdefiniowania miłości na różnych płaszczyznach jak i na interpretacji jej obrazów zawartych w kulturze.

Obrady, prowadzone w gronie specjalistów wielu dziedzin nauki i pasjonatów tematu pozwoliły rzucić nowe światło na zagadnienie miłości oraz a także nakreślić nowe płaszczyzny badawcze związane z historycznym, filozoficznym, społecznym, kulturowym oraz antropologicznym wymiarem omawianego zagadnienia.

Komitet naukowy Konferencji:
• dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
• dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr hab. Agata Skała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr Katarzyna Badowska – Uniwersytet Łódzki

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronat Medialny:
• Psychologia-spoleczna.pl

DSC_7862
DSC_7865
DSC_7898
DSC_7905
DSC_7911
DSC_7914
DSC_7919
DSC_7924
DSC_7972
DSC_7978
DSC_8009
DSC_8015
DSC_8039
DSC_8044
DSC_8047
DSC_8064
DSC_8067
DSC_8126
DSC_8137
DSC_8141
DSC_8314
DSC_8320
previous arrow
next arrow
DSC_7862
DSC_7865
DSC_7898
DSC_7905
DSC_7911
DSC_7914
DSC_7919
DSC_7924
DSC_7972
DSC_7978
DSC_8009
DSC_8015
DSC_8039
DSC_8044
DSC_8047
DSC_8064
DSC_8067
DSC_8126
DSC_8137
DSC_8141
DSC_8314
DSC_8320
previous arrow
next arrow
Facebook