V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

„Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia” E. Fromm, O sztuce miłości

 

27 sierpnia 2020 roku w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt.: „Miłość w kobiecej powieści osadniczej i postosadniczej”.

Podczas Konferencji podjęto próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów. Zastanawiano się nad motywem miłości we współczesnym świecie z uwzględnieniem pojmowania go w minionych czasach, a także przyszłości. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpień ustnych Obrady, prowadzone w gronie specjalistów wielu dziedzin nauki pozwoliły rzucić nowe światło na zagadnienie miłości oraz nakreślić nowe płaszczyzny badawcze związane z historycznym, filozoficznym, społecznym, kulturowym czy antropologicznym wymiarem omawianego zagadnienia.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Ksymena Filipowicz-Tokarska, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


ORGANIZATORZY:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

PATRONAT HONOROWY:

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Wydawnictwo naukowe TYGIEL

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Lublin

psychologia.net.pl

TV Student


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy. Abstrakty

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Aleksandra Surma
[link]

Organizator

Facebook